Portfolio Vicoders
Hotline: (+84) 985136895

Detoanfileword.vn

Trang web detoanfileword.vn  là nơi chia sẻ các tài liệu đa dạng ở tất cả các chuyên đề liên quan đến môn Toán THPT với mức chi phí rẻ bất ngờ.

Mục đích hoạt động

Trang web được lập ra với mục đích chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 10, 11, 12 và ôn thi THPT Quốc gia. Trang web không chỉ cung cấp tài liệu ôn luyện cho học sinh các khổi và còn cung cấp nguồn tư liệu tham khảo dồi dào, chất lượng cho các thầy cô giáo.

Nội dung trên website

Các tài liệu – chuyên đề môn Toán THPT.

Các đề toán phân theo từng chuyên đề từ lớp 10 đến lớp 12

Đề toán phân theo từng bài nhỏ trong chương trình học

Các đề ôn thi trung học phổ thông quốc gia

Các đề kiểm tra, đề thi có đáp án kèm theo
Các đề kiểm tra, đề thi và đáp án của các trường THPT, các thầy cô trên cả nước.

Khách hàng: Mr Trần Hùng Quân

Link của website: https://detoanfileword.vn