Portfolio Vicoders
Hotline: (+84) 985136895

ArtistViet.com

Sứ mệnh

Không chỉ kết nối mọi người tới nghệ thuật và những người nghệ sĩ họ yêu thích, ArtistVietcập nhật những sự kiện nghệ thuật ở Việt Nam và Châu Á. Đây cũng là nơi để khám phá những buổi triển lãm đã qua và hiện hành tại các bảo tàng và phòng tranh, cùng những sự kiện văn hóa.

Tầm nhìn

Trở thành nền tảng nghệ thuật số 1 tại Việt Nam và Đông Nam Á

Giá trị cốt lõi

Giá vị cốt lõi

  • Toàn tâm vì sự hài lòng của khách hàng
  • Sự liêm chính
  • Sự tôn trong đối với những tài năng độc
  • Sự đổi mới và đoàn kết

Khách hàng: Mr Hoàng Việt Hà

Link của website: http://artistviet.com/